Mercedes-Benz

Servicii de camioane

Mecanismul, bine pus la punct, de întreţinere şi reparare a autovehiculelor în centrele Autoservice ale reprezentantului oficial al Mercedes-Benz, compania Grand Premium, ne permite să declarăm cu certitudine că automobilul Dvs. va rămâne un automobil „Mercedes-Benz”. Noi permanent perfecţionăm sistemul de întreţinere tehnică a automobilelor noastre făcând-ul cât mai comod şi accesibil.

Centrele Autoservice pentru repararea şi întreţinerea autocamioanelor şi autovehiculelor de mic tonaj sunt dotate cu utilaj ultraperformant.

La dispoziţia Dvs. este o vopsitorie profesionistă modernă, cu personal de înaltă calificare, care vă oferă selectarea computerizată a vopselelor la un utilaj german performant Shpetshekel.

Centrele Autoservice Vă oferă serviciile:

- Asistenţă tehnică pe perioada de garanţie şi postgaranţie,
- Consultaţii pe probleme ce ţin de întreţinerea tehnică, exploatarea şi dotarea finală a automobilului Dvs.

Clientul, care apelează la Autoservice, este deservit de consultanţi profesionişti, instruiţi cu regularitate. Numai la centrele Autoservice autorizate automobilul Dvs. va beneficia de asistenţă calificată garantată, deoarece complexitatea tehnicii automobilelor în continuă creştere necesită anumite cunoştinţe pentru repararea şi întreţinerea lor, care să excludă neprofesionalismul la repararea automobilului.

Unui super automobil – întreţinere pe cinste!